Topweb-3c

Friday, 05 February 2016

f8af10f7

vaighiARBA2Vải ráp ghi ARBA (GXK 51-F)

-  Dùng đánh bóng bề mặt sắt, gỗ hoặc nhựa.

-  Thích hợp cho dùng máy.

-  Dạng cuộn, rộng 10cm và 15cm.

Kích cỡ hạt: từ 36 đến 180.

Go to top