Topweb-3c

Saturday, 28 November 2015

f8af10f7

vaighiARBA2Vải ráp ghi ARBA (GXK 51-F)

-  Dùng đánh bóng bề mặt sắt, gỗ hoặc nhựa.

-  Thích hợp cho dùng máy.

-  Dạng cuộn, rộng 10cm và 15cm.

Kích cỡ hạt: từ 36 đến 180.